Swift中定义二维数组的方法及遍历方法示例

Swift中定义二维数组的方法及遍历方法,代码如下所示:

 //定义方式一
var array1 = [[Int]]()
//定义方式二
var array2 = Array<Array<Int>>()
array1 = [
[13,1,4],
[5,1,7,6]
]
array2 = array1
// 一维数组的定义
var v = [Int]()
v = [4,5,7,8]
array2.append(v)
println(array1)
println(array2)
//数组的遍历
for var i=0; i<array1.count; i++ {
for var j=0; j<array1[i].count; j++ {
println(array1[i][j])
}
}
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论