PHP二维数组按某个键值排序的实例讲解

排序前

Array (
  [0] => Array   (
    [name] => 龙
    [age] => 2017-02-28
   )
  [1] => Array   (
    [name] => 龙2
    [age] => 2017-03-14
   )
  [2] => Array   (
    [name] => 小3
    [age] => 2017-05-09
   )
  [3] => Array   (
    [name] => 龙4
    [age] => 2017-02-03
   )
  [4] => Array   (
    [name] => 龙5
    [age] => 2017-03-23
   )
  [5] => Array   (
    [name] => 龙6
    [age] => 21
   )
)
array_multisort(array_column($arr,'age'),SORT_DESC,$arr); print_r($arr);

排序后

Array (
  [0] => Array   (
    [name] => 龙6
    [age] => 21
   )
  [1] => Array   (
    [name] => 小3
    [age] => 2017-05-09
   )
  [2] => Array   (
    [name] => 龙5
    [age] => 2017-03-23
   )
  [3] => Array   (
    [name] => 龙2
    [age] => 2017-03-14
   )
  [4] => Array   (
    [name] => 龙
    [age] => 2017-02-28
   )
  [5] => Array   (
    [name] => 龙4
    [age] => 2017-02-03
   )
)

其中 array_column(数组,数组中的某个键值) 从多维数组中取出某个键值的一列 返回一个一维数组;

array_multisort(数组(一维数组),排序方式(SOTR_ASC,SOTR_DESC),其他数组(可以是二维的))

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论